Nazwa usługi: Wydawanie wypisów, wyrysów i wypisów, informacji z operatu ewidencyjnego, mapy ewidencyjnej oraz kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wydanie wyrysulubwypisu z operatu ewidencyjnego.
  • Dokument potwierdzający tytuł własności do nieruchomości (Akt Własności Ziemi, Księga Wieczysta, Akt Notarialny, decyzja administracyjna, postanowienie sądu)
  • Dla osób fizycznych - dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości wnioskodawcy.
  • W przypadku, gdy zamawiający nie jest właścicielem, władającym ani osobą mającą interes prawny w tym zakresie - pełnomocnictwo od właściciela lub władającego.
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2383