Nazwa usługi: Zwrot wywłaszczonej nieruchomości
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, F-GN.III.7221/08
  • Dokument potwierdzający fakt, ze wniosek pochodzi od poprzedniego właściciela nieruchomości lub jego spadkobiercy (postanowienie spadkowe)
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2383