Nazwa usługi: Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy
 • Załączniki do wniosku:
  a. oświadczenie dot. zatrudniania kierowców spełniających wymagania określone w przepisach ustawy o transporcie drogowym i przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców,
  b. oświadczenie o spełnianiu przez przedsiębiorcę wykonującego osobiście przewóz drogowy wymagań określonych w przepisach ustawy o transporcie drogowym i przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców,
  c. wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dowodów rejestracyjnych lub pozwoleń czasowych pojazdów, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest ich właścicielem - również dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nimi,
  d. pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika,
  e. potwierdzenie wniesienia opłat.
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2383